HaNa Studio Áo Cưới

• Địa chỉ: 327/2 Lương Định Của.Hlộ 45 nha trang

• Số điện thoại: 0906 440426 - 0906 440453

• Email: nguyenvuhuycamera@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://hanastudioaocuoi.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/HaNa-studio-515504215269145/